Slovak English German Hungarian

Právna doložka

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane, okrem zmluvných prepravcov, ktorím sú poskytnuté informacie len v rozsahu potrebnom k bezproblémovému doručeniu zásielok. Bez výslovného súhlasu zákazníkov spoločnosť BB CENTER s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužívaniu a sú umiestnené na serveroch spoločnosti, ktoré nie sú zároveň využívané žiadnym tretím subjektom.

Copyright

Tento server je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály sú majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametre, obchodné podmienky ani daľšie časti serveru), ak nie je uvedené inak, v celku ani v častiach nesmie byť kopírovaná alebo inak prezentovaná bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa. Výnimku z tohoto ustanovenia tvoria súbory a texty publikované na stránkach "informácie pre tlač". Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Zodpovednosť za informácie 

BB CENTER s.r.o. upozorňuje, že informácie na tomto servery sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť BB CENTER s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Ďalej nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame i nepriame následky škôd, ktoré vznikly použitím informacií získaných prostrednictvom prevádzkovateľa serveru. Spoločnosť BB CENTER s.r.o. nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.

DÁMSKE PARFÉMY

DÁMSKE PARFÉMY

PÁNSKE PARFÉMY

PÁNSKE PARFÉMY

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

DEKOR KOZMETIKA

DEKOR KOZMETIKA

TELO A PLEŤ

TELO A PLEŤ