Slovak English German Hungarian

Reklamačné podmienky

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA
Záruka začíná plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebitelom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov /ak nie je  rovnako priamo udaná na výrobku/ ako v kamennom obchode. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou aj osobne.
Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Nie je nutné adresovať reklamáciu konkrétnemu pracovníkovi, môžte sa obrátiť na všetkých pracovníkov uvedených v rubrike kontakty. Výrobok prijímame v originálnom obale od výrobcu.
Vždy je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme. Reklamačný protokol je zaslaný zákazníkovi obratom od prijatia reklamácie.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA
Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak sa zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti pracovníka doručovateľskej spoločnosti. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie doručovateľská spoločnosť, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude spotrebiteľovi po uzavretí škodnej udalosti s doručovateľskou spoločnosťou poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. V súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka poskytujeme na všetok tovar záruku. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Reklamácie riešime prostredníctvom autorizovaných servisov alebo našich zmluvných partnerov (dodávateľov).

POSTUP REKLAMÁCIE
Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
1. Vyplňte formulár v sekcii "záruky a reklamácie", kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady, alebo nás kontaktujte telefonicky (telefónne čísla nájdete v sekcii kontakty).
2. Do 24 hodín (počas pracovných dní) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku, prípadne iný možný postup).
3. Zašlete tovar na určenú adresu spolu s vygenerovaným formulárom. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis, v prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.
Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskôr ale do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci riešenie reklamácie okamžitou výmenou za bezchybný kus v týchto prípadoch:
- tovar nie je viditeľne použitý,
- reklamácia bola vopred nahlásená
- daný tovar je dostupný.
Pre prípadnú závadu výrobku sú u niektorých výrobkov určené autorizované servisné strediská na území celej SR. Pokiaľ sa obrátite na jeden z autorizovaných servisov, urýchlite tým vybavenie Vašej reklamácie.

DÁMSKE PARFÉMY

DÁMSKE PARFÉMY

PÁNSKE PARFÉMY

PÁNSKE PARFÉMY

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

DEKOR KOZMETIKA

DEKOR KOZMETIKA

TELO A PLEŤ

TELO A PLEŤ